Θόδωρος Μουριάδης: Χρόνια πολλά σε όλες τις Μητέρες του κόσμου!

Το μήνυμα του Δημάρχου Καβάλας για τη Γιορτή της Μητέρας (9 Μαΐου)

«Τιμώντας τη Μητέρα, το ιερό πρόσωπο που μας χάρισε τη ζωή, την πραγματική αγάπη, την καθημερινή αφοσίωση, αναγνωρίζουμε την καθοριστική συμβολή της στη συγκρότηση οικογενειών βασισμένες σε αρχές και αξίες.

Τιμούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των σύγχρονων κοινωνιών, που χτίστηκαν, ως απόρροια της δυναμικής της παρουσίας, με όρους αλληλεγγύης, ανιδιοτελούς προσφοράς και κοινής ευημερίας.

Η ενδυνάμωση του ρόλου της Μητέρας σε μια δύσκολη περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε, συνιστά υποχρέωση του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η νέα δημοτική αρχή, κατανοώντας τα ανυπέρβλητα εμπόδια που καλούνται να υπερκεράσουν οι Μητέρες του Δήμου Καβάλας, ενισχύει σε σταθερή βάση τις δομές του, διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων του και απαντά με επάρκεια, χάρη στο άριστο επίπεδο των υπαλλήλων του, στις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου και στα προβλήματα που γέννησε το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της τελευταίας δεκαετίας.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Μητέρες του κόσμου»!

Θεόδωρος Μουριάδης
Δήμαρχος Καβάλας