Δήμος Καβάλας: 270.000 ευρώ για 5 έργα αναβάθμισης στην πόλη και τη ΔΕ Φιλίππων

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις κατασκευής των έργων με τους αναδόχους των εταιριών

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και οι εκπρόσωποι των ανάδοχων εταιριών υπέγραψαν την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 συμβάσεις κατασκευής έργων στο Δήμο Καβάλας, συνολικού ύψους 270.517 ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα πέντε έργα που αφορούν τη δημιουργία και την αναβάθμιση υποδομών στην πόλη της Καβάλας και στη δημοτική ενότητα Φιλίππων, είναι τα εξής:

  1. Συντηρήσεις – παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (Κοινοπραξία Α. Πράσινης & ΣΙΑ Ε.Ε. – Τσάντας Παναγιώτης) – 154.875 ευρώ.
  1. Επέκταση Δικτύων Οδικού Φωτισμού και Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού Δήμου Καβάλας (Ευφροσυνίδης ΑΤΕ) – 43.000 ευρώ.
  1. Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης 2021 (Αναστάσιος Μπουρινάρης – Μηχανολόγος ΕΔΕ) – 37.944 ευρώ.
  1. Κατασκευές – Επισκευές – Συντηρήσεις Ποτιστρών και Ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων (Δημήτριος Τιμοσίδης ΕΔΕ)- 19.398 ευρώ.
  1. Συντηρήσεις Ακτών Δήμου Καβάλας (Γεώργιος Παπαοικονόμου ΕΔΕ) – 15.300 ευρώ.