Κατεπειγόντως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 18ης συνεδρίασης του Σώματος και πού έγκειται το «κατεπείγον» της διαδικασίας

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail από ώρα 09:00 έως 11:00, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
  2. Έγκριση της 8/2021 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην λήψη απόφασης λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής η 23/07/2021 κάτι που δεν αναγράφεται στο διαβιβαστικό έγγραφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ ΑΜΘ.