Δήμος Καβάλας: Προκήρυξη ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων και οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού

Ο Δήμος προκηρύσσει ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας». Διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού είναι ο Δήμος Καβάλας, ενώ αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διατύπωση προτάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τους γύρω συσχετιζόμενους χώρους, που συνιστούν τμήμα του ευρύτερου ιστορικού και επιχειρηματικού κέντρου της πόλης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής στη Διοργανώτρια Αρχή ορίζεται η 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.

Μπορείτε να βρείτε όλο το σχετικό υλικό εδώ.