Δήμος Καβάλας: Υπεβλήθη η πρόταση για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Κρηνίδων

Ποιες μεγάλες κατηγορίες παρεμβάσεων περιλαμβάνει το προτεινόμενο έργο

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η πρόσκληση με κωδικό ΑΜΘ/105/Α/Α ΟΠΣ: 5095/7-9-2021 με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΔΡΑΣΗ 10α.19.2», σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ να υποβάλλουν προτάσεις για επεμβάσεις που αφορούν σε «βελτιώσεις -επεκτάσεις -λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών -τήρησης εγκεκριμένων κτηριολογικών -προσβασιμότητας ΑμΕΑ και προμήθεια μέσων μεταφοράς αυτών». Ως ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίστηκε το διάστημα από 15/9 έως 29/10/2021.

Ο Δήμος Καβάλας την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 υπέβαλε την πρότασή του για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Κρηνίδων.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες παρεμβάσεων:

  • η πρώτη αφορά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου που αντιστοιχεί στο 60% του προϋπολογισμού
  • η δεύτερη αφορά εργασίες βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40% του προϋπολογισμού του έργου