Επισκέψεις από εκπαιδευτικούς του τουρισμού στη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ [φωτογραφίες]

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία βρέθηκαν στην Καβάλα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και συζήτησαν θέματα ανάπτυξης και συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού