Καθηγητές του Erasmus στο Δημαρχείο της Καβάλας

Σκοπός της επίσκεψης είναι η ανταλλαγή απόψεων για τις δράσεις της κάθε χώρας στην υπόθεση της εκπαίδευσης των προσφύγων

Στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus, το οποίο σχετίζεται με την εκπαίδευση των προσφύγων, βρίσκεται στην Καβάλα ομάδα καθηγητών από την Τουρκία, την Κάτω Ιταλία και τη Ρουμανία.

Σκοπός της επίσκεψης είναι η ανταλλαγή απόψεων για τις δράσεις της κάθε χώρας στην υπόθεση της εκπαίδευσης των προσφύγων, δεδομένου ότι αυτός ο τομέας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο, βοηθώντας τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να εγκατασταθούν σε νέες χώρες.

Οι ξένοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην Καβάλα από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, φιλοξενούμενοι του 2ου ΕΠΑΛ Καβάλας το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, συνοδευόμενοι από τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Απόστολο Μουμτζάκη και τον διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ, Σωτήρη Τότη, ξεναγήθηκαν στο Δημαρχείο της Καβάλας.