Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 03.11.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 31ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ.] και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
  2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
  3. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.
  4. Εξέταση αιτήματος συλλόγου γονέων & κηδεμόνων 25ου Δημοτικού Σχολείου.
  5. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις -Εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
  6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις – Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους».
  7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
  8. Έγκριση της 10/2021 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».