ΔΕΥΑΚ: Απολύμανση δεξαμενής ύδρευσης στη Νεάπολη και καθαρισμός αγωγού υπερχείλισης στο Καρνάγιο

Οι απαραίτητες εργασίες έγιναν από τους εργαζόμενους της Επιχείρησης στο πλαίσιο της προτεραιότητας της Διοίκησης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες στην απολύμανση της δεξαμενής ύδρευσης στη συνοικία της Νεάπολης, καθώς και στην αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης παροχόμετρων, στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και διαρροών, σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας».

Παράλληλα, φρόντισαν και για τον καθαρισμό του αγωγού στην περιοχή του Καρνάγιου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της υπερχείλισης-εκκένωσης του αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων Α4, του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού πόλης Καβάλας.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑ Καβάλας αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη σημερινή Διοίκηση της Επιχείρησης.