Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 25.11.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 33ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η συνεδρίαση θα είναι μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση της 510/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2022.
2. Τοποθέτηση περίφραξης και διαγράμμισης επί του δαπέδου της διάταξης των χώρων στάθμευσης στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ.
3. Αίτηση ιδιώτη, για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (διάνοιξη αδιάνοικτου τμήματος του περιμετρικού οδικού δικτύου του Παλιού) με ίδια μέσα και έξοδα υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
4. Χορήγηση άδειας για την εκσκαφή κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) επί της οδού Σαππαίων στο ύψος του αριθμού 90.
5. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ.73 και Γ.80 στη περιοχή της ΔΕΠΟΣ στη Καβάλα.
6. Επανεπιβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί των οδών Σολωμού, Δημοσθένους και Μενάνδρου στην Καβάλα.
7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ: «Επισκευές-κατασκευές-συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021.
8. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΙΘ. – ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) ΦΙΛΙΠΠΩΝ.
9. Επικαιροποίηση στοιχείων για τους Αυτοτελής Οικισμούς του Δήμου Καβάλας, στα πλαίσια της διενέργειας της Απογραφής έτους 2021.
10. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού που θα αφορά δωρεές για την δημιουργία Εβραϊκού Μουσείου.
11. Παράταση μίσθωσης ισογείου ακινήτου εμβαδού 153 τ.μ που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Χρυσούπολης, στην πλατεία Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ.
12. Έγκριση όρων συμφωνητικού παραχώρησης Δημοτικών Σταδίων στην ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1965 για τους αγώνες ποδοσφαίρου περιόδου 2021-2022.
13. Παραχώρηση κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας για συν διοργάνωση αγώνων με την επωνυμία «1η Χειμερινή Ημερίδα Επιδόσεων» το Σάββατο 04/12/2021.
14. Υπηρεσιακός έλεγχος Οικογενειακών τάφων.
15. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας της Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012 και σύμφωνα με τα Έσοδα του Απολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου.
16. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012 και σύμφωνα με τα Έσοδα του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου, Οικονομικού έτους 2020.
17. Δ΄ Κατανομή έτους 2021 ποσού ύψους 213.950,00 ευρώ συνολικά και συγκεκριμένα 113.950,00 ευρώ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 100.000,00 ευρώ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακαλύπτου χώρου τους» MIS 5009769 του Δήμου Καβάλας.