Το μήνυμα Μουριάδη στο σεμινάριο για την πρόληψη των πλημμυρών Ελλάδας-Βουλγαρίας

Ο Δήμαρχος Καβάλας παραβρέθηκε στο Διακρατικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πλημμυρών (interreg Greece-Bulgaria) που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Lucy

Στην επίσημη τελετή έναρξης των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Lucy, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας – άμεσες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, σε παραποτάμιες περιοχές, παρέστη ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια των εργασιών του εν λόγω διακρατικού προγράμματος, ο κ. Μουριάδης σημείωσε ότι «οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα και την Βουλγαρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να κατασκευάσουν έργα και να ασκήσουν κοινές πολιτικές ως προς την κοινή αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

Άλλωστε, δεν είναι τα πρώτα διακρατικά προγράμματα που εφαρμόζονται κι έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη των δύο γειτονικών χωρών. Για παράδειγμα, από όσα γνωρίζω, το 2019, ανακοινώθηκε από την τότε Κυβέρνηση πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, στο πλαίσιο προγράμματος του Interreg, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου διακρατικού εργαλείου πρόβλεψης και προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον Έβρο.

Στην προκειμένη περίπτωση, που σχετίζεται με τα σεμινάριά σας, το βάρος της εφαρμογής του προγράμματος το σηκώνουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Είμαι βέβαιος» είπε κλείνοντας τη σύντομη τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Καβάλας «ότι η διοργάνωση αυτών των σεμιναριακών κύκλων θα μεγαλώσει το γνωστικό επίπεδο και, άρα, την αποτελεσματικότητα των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δημοσίου, ώστε να είναι ικανά να αντεπεξέλθουν στις καταστροφικές επιπτώσεις μιας πλημμύρας».