Εκεί θα κατασκευαστεί η μονάδα κομποστοποίησης του Δήμου Καβάλας

Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 530.000 ευρώ και η μονάδα θα λειτουργήσει 1800 μέτρα από τα όρια του οικισμού των Κρηνίδων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης, στην οποία θα οδηγούνται τα πράσινα απόβλητα του Δήμου Καβάλας από το προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και μετά από ελεγχόμενη βιοξείδωση θα μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικό, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατ’ αρχάς για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ίδιου του τμήματος, ενώ μελλοντικά θα εξεταστεί η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης του.

Η μονάδα, συνολικού προϋπολογισμού 532.110,57 ευρώ, θα κατασκευαστεί σε αγρόκτημα των Κρηνίδων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 1.800 μέτρων από τα όρια του εν λόγω οικισμού και θα περιλαμβάνει:

  • Γεφυροπλάστιγγα μετά του απαραίτητου οικίσκου για τη ζύγιση του εισερχόμενου υλικού
  • Χώρος υποδοχής των πρασίνων αποβλήτων
  • Σύστημα τεμαχισμού των πράσινων αποβλήτων
  • Κόσκινο
  • Χώρο κομποστοποίησης
  • Χώρο ωρίμανσης του υλικού
  • Χώρο προσωρινής αποθήκευσης του εδαφοβελτιωτικού

Στο γεωτεμάχιο θα τοποθετηθεί φωτισμός και θα φυτευτούν ειδικά δέντρα για την απόκρυψη του.