Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 14.03.2022 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2022

Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, θα είναι μεικτή (διά ζώσης και τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του ΥΠ.ΕΣ.)

Η ημερήσια διάταξη

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2022.
2. Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
3. Έκτακτη επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου α) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
5. Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Together in Sport» – Ανάκληση της υπ΄αριθ. 195/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας.
6. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022, ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων και τομέα αυτών.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φωτοσημαντήρα στον ύφαλο Ραψάνης».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση και Κατασκευή Προσθήκης κατ’ επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας».
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
13. Έγκριση ή μη, δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στην Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα.
14. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2020».
15. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2019».
16. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2022 υπ. αριθ. 2.
17. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Νεοχωρίτου Σοφίας, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Δημοτικού Ωδείο Καβάλας» και αντικατάστασής της.
18. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά των Κρηνίδων.
19. Τροποποίηση της 40/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποχρεωτικές-Αυτεπάγγελτες εκταφές των ενταφιασμένων από 2014 (συμπεριλαμβανομένου) και πριν.
20. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανούντος.
21. Δωρεάν παραχώρηση τάφου πενταετίας για έχοντα την ιδιότητα του πρόσφυγα.
22. Δωρεάν παραχώρηση τάφου πενταετίας για οικονομικά αδύναμο.
23. Αποδοχή αιτήσεων σπουδαστών για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Καβάλας.