Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 28.03.2022 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 6ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2022

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας. Η συνεδρίαση, θα είναι μεικτή [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Η ημερήσια διάταξη

 1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2022.
 2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2022.
 3. Έγκριση της με αριθμό 18/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» με θέμα: «Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. Δήμου Καβάλας».
 4. Ανάκληση της 41/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και λήψη νέας για τη μετονομασία του υφιστάμενου οικισμού παλιννοστούντων ομογενών σε «Νέο Ζυγό».
 5. 2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022.
 6. Γνωμοδότηση για Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ.32 και Ο.Τ.39 του Παληού Καβάλας.
 7. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Απότμηση πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων 2017».
 8. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2019».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις Κ.Χ., δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
 10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2021».
 11. Χορήγηση παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου».
 12. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Σταμπουλή Μελπομένης, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της».
 13. Παραχώρηση Κλειστού Κολυμβητηρίου ως προπονητική έδρα του Κολυμβητικού Ομίλου Δράμας για το 2022.