ΔΕΥΑΚ: Εκτός λειτουργίας για πέντε ώρες τα αντλιοστάσια σε Καβάλα και Νέα Καρβάλη

Διαβάστε πότε θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης

Από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης [ΔΕΥΑ] Καβάλας ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας» πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης.

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 μετά το μεσημέρι και θα αφορούν στα αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων Α4 και Α5 του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της Καβάλας και στο ΑΚ4 του αγωγού της Νέας Καρβάλης.