Ο Δήμος Καβάλας κινείται σε τροχιά κυκλικής οικονομίας

Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε τη τελευταία τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου URGE (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία), από Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Λετονία, Ισπανία, Δανία, Ιταλία και Γερμανία

Την τελευταία τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου URGE (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία), φιλοξένησε ο Δήμος Καβάλας στις 11 και 12 Μαΐου 2022.

O Δήμος Καβάλας υλοποιεί από το 2019 το έργο «URGE: Circular Building Cities» (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία) της κοινοτικής πρωτοβουλίας @URBACT III, σε συνεργασία με τον Δήμο της Ουτρέχτης (Ολλανδία), τη Διαδημοτική Ένωση του Oeste (Πορτογαλία), τη Δημοτική επιχείρηση Nigrad (Σλοβενία), τον Δήμο της Riga (Λετονία), την πόλη της Γρανάδας (Ισπανία), την πόλη της Κοπεγχάγης (Δανία), τον Δήμο του Πράτο (Ιταλία) και την πόλη του Μονάχου (Γερμανία).

Η συνάντηση είχε ως στόχο την αξιολόγηση και την επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης για την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που οι συμμετέχουσες πόλεις έχουν αναπτύξει στο πλαίσιο του έργου, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των δύο ετών υλοποίησης του.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ολοκλήρωση του έργου, τα τελικά παραδοτέα καθώς και η παρουσίαση των τελικών του αποτελεσμάτων κατά την προγραμματισμένη τελική εκδήλωση του έργου στην Ουτρέχτη τον προσεχή Ιούλιο.

Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στις καπναποθήκες και τη δυναμική που τα κτίρια αυτά έχουν για την πόλη μας, καθώς και τις προοπτικές της συνεισφοράς τους σε πολύτιμα ανακτημένα υλικά ΑΕΚΚ για αναστήλωση κτιρίων της αντίστοιχης περιόδου.

Έπειτα από την ξενάγηση, που η υπεύθυνη του Μουσείου Καπνού, Πάτρα Χαλβατζόγλου παρέθεσε στους εταίρους περιδιαβαίνοντας την περιοχή του κέντρου, δόθηκε η δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να τοποθετηθούν επί του θέματος και να προτείνουν βιώσιμες λύσεις διαχείρισης αυτού του κτιριακού αποθέματος, με βάση την εμπειρία τους από τις δικές τους πόλεις.

Η επόμενη μέρα ήταν εστιασμένη στην αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης για την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Σε μορφή εργαστηρίου, οι πόλεις εργάστηκαν για τη σε βάθος αξιολόγηση των Σχεδίων, δίνοντας χρήσιμες παρατηρήσεις για την βελτιστοίηση αυτών. Τα Σχέδια δράσης είναι πια πλήρη και έτοιμα να παρουσιαστούν στους εμπλεκόμενους με το έργο φορείς, καθώς και να εγκριθούν από τα Δημοτικά Συμβούλια των συμμετεχουσών πόλεων. Τα τελικά σχέδια θα υποβληθούν για έγκριση στο τέλος Ιουνίου, στην τεχνική γραμματεία του έργου.

Η συνάντηση αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους ξένους εταίρους, οι οποίοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την πόλη μας, έχοντας ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα παραγωγικό διήμερο εργασιών.