Ανοιχτή επιστολή Μάκη Παπαδόπουλου για την Ακτή Καλαμίτσας

Ο επικεφαλής του «Τόπου της Ζωή μας» απευθύνει στον Δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη ερωτήσεις αναφορικά με τη δικαστική διάσταση της υπόθεσης μεταξύ Δήμου και της ΕΤΑΔ

Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Καβάλας και τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου έστειλε σήμερα Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ο Τόπος της Ζωής μας» και Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος σχετικά με την υπόθεση της Ακτής Καλαμίτσας.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

ο Δήμος Καβάλας, όπως και κάθε άλλος Οργανισμός, διέπεται από συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες του Δημάρχου και των οργάνων του Δήμου, οι υποχρεώσεις τους, οι διακριτικές ευχέρειές του.

Με τα δεδομένα αυτά και σχετικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην υπόθεση της Ακτής Καλαμίτσας, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Έχει εκ του Νόμου τη δυνατότητα ο Δήμος Καβάλας να παρίσταται στο Δικαστήριο και να συνομολογεί, δηλαδή να αποδέχεται, μια αγωγή που στρέφεται εναντίον του και αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του;
  2. Έχει εκ του Νόμου ο Δήμαρχος Καβάλας την εξουσία και την αρμοδιότητα, ενεργώντας μόνος του και χωρίς σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο του Δήμου, να δίνει εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να γίνει παράσταση στο Δικαστήριο και αποδοχή αγωγής που στρέφεται κατά του Δήμου;
  3. Έχει εκ του Νόμου ο Δήμος Καβάλας τη δυνατότητα να αποδεχθεί μία εις βάρος του δικαστική απόφαση, χωρίς να ασκήσει κατ’ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα;
  4. Έχει εκ του Νόμου ο Δήμαρχος Καβάλας την εξουσία και την αρμοδιότητα, ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία και χωρίς σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή άλλο όργανο του Δήμου, να δώσει εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και να αφήσει να παρέλθουν άπρακτες οι νόμιμες προθεσμίες, χωρίς να ασκηθούν ένδικα μέσα, έτσι ώστε να καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη μια απόφαση κατά του Δήμου;

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας».