Λαϊκή Συσπείρωση: Η «κυκλική οικονομία» φέρνει νέες επιβαρύνσεις στα λαϊκά στρώματα

Η παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ζητάει «πλήρη απαλλαγή του λαού από τα ανταποδοτικά τέλη και τα χαράτσια, δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών και αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών»

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Λαϊκή Συσπείρωση, με αφορμή το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος το οποίο αφορά στην έγκριση Συμμετοχικού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την κυκλική οικονομία στον τομέα των κατασκευών για τον Δήμο Καβάλας στο πλαίσιο του έργου “URGE: Circular Building Cities” (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία) της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT IIΙ για Δίκτυα εφαρμογής (Action Planning Networks).

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νέες επιβαρύνσεις στα λαϊκά στρώματα και άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους αποτελεί η λεγόμενη «κυκλική οικονομία». Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς για την ανάπτυξη της «κυκλικής οικονομίας», όπως: παραγωγή «δευτερογενών καυσίμων», λιπασμάτων και βιοαποβλήτων, συλλογή και επανάχρηση οργανικών υπολειμμάτων ως λιπασμάτων, επανάχρηση οικοδομικών υλικών στον τομέα των κατασκευών, επαναχρησιμοποίηση νερού, αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων κ.ά.

Η Ε. Ε. δίνει μεγάλο βάρος στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών καθώς έτσι μπορεί να υπάρξει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για τους βιομηχανικούς ομίλους και να ενισχυθεί η «ανταγωνιστικότητα» της ευρωπαϊκής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο θέμα που εισάγει σήμερα η διοίκηση καθώς και συνολικά τα σχέδια των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτό τον τομέα, έρχονται να συμβάλουν σε αυτούς ακριβώς τους στόχους της ΕΕ για την ενίσχυση τόσο των ομίλων στον τομέα της εξοικονόμησης πόρων, όσο και εκείνων που ασκούν άμεση επιχειρηματική δραστηριότητα στην ανάκτηση υλικών.

Για την υλοποίησή αυτών των σχεδίων προβλέπεται η παροχή μιας σειράς κινήτρων για τις επιχειρήσεις, π.χ. χρηματοδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις και άλλα οικονομικά κίνητρα, ενώ αντίστοιχα για τα λαϊκά στρώματα υπάρχουν οικονομικά «αντικίνητρα», νέα χαράτσια κ.ά.

Αυτός ο σχεδιασμός προβλέπει υψηλές χρεώσεις στους δήμους, δηλαδή στους δημότες, για την διαχείριση των απορριμμάτων συνολικά, αλλά και για την ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά οικοδομικών εργασιών κ.α.).

Επιπλέον, για την ενίσχυση της «κυκλικής οικονομίας», τη συμμετοχή των δήμων δηλαδή στη διαλογή και ανάκτηση υλικών, επιβάλλεται το χαράτσι της «περιβαλλοντικής εισφοράς» και του «τέλους ταφής» στους ΦΟΔΣΑ (Φορείς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συλλογής Απορριμμάτων των ΟΤΑ). Τα χαράτσια αυτά θα διατίθενται για τη χρηματοδότηση «έργων και δράσεων κυκλικής οικονομίας» μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των ΦΟΔΣΑ, δηλαδή θα ενισχύουν απευθείας τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα, με τη μετάθεση στους δήμους τέτοιων ευθυνών, όπως είναι αυτή που αναλαμβάνει ο Δήμος μας με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, δίχως ταυτόχρονα οικονομικής ενίσχυσης και χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό, το αποτέλεσμα θα είναι οι δημότες να επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο.

Ακόμη μία φορά η σημερινή διοίκηση, στα χνάρια των προηγούμενων, εμφανίζεται «πρωτοπόρα» στο να εφαρμόσει πλήρως όλο το μέχρι σήμερα αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων για τη διαχείριση συνολικά των απορριμμάτων, αλλά και των ειδικών ρευμάτων όπως αυτά που εισηγείται σήμερα, προκειμένου να δημιουργήσει ακόμη ένα χρυσοφόρο πεδίο για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Σε αυτό το «ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον» και της «κυκλικής οικονομίας», τα λαϊκά στρώματα θα κληθούν να καταβάλλουν βαρύτατο τίμημα, ενώ τίποτε απ’ όσα εξαγγέλλονται περί προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές κ.λπ. δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Μόνη λύση προς το συμφέρον του λαού είναι με την πάλη του και σε σύγκρουση με τα μονοπώλια και την εξουσία τους να διεκδικήσει ενιαίο δημόσιο κρατικό φορέα διαχείρισης συνολικά όλων των απορριμμάτων, χωρίς καμιά ανάμειξη ιδιωτών σε όλα τα επίπεδα. Πλήρη απαλλαγή του λαού από τα ανταποδοτικά τέλη και τα χαράτσια, δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών, αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωματερών.