Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 15.12.2022 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά τα 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι «μεικτή» [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Η ημερήσια διάταξη

 1. Απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Φιλώτα 14
 2. Έγκριση Πρακτικού 123ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας
 3. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό νέων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών και των ειδών εμπορίας, καθορισμός θέσεων διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας, καντίνας
 4. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2022
 5. 8η Τροποποίηση και διόρθωση τίτλων έργων εγγεγραμμένων στο Τ.Π. Δήμου Καβάλας έτους 2022
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις επισκευές στην Κεντρική Πλατεία Καβάλας»
 7. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2022 υπ. αριθ. 5
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, που αφορά κατάληψη κοινοχρήστου χώρου έτους 2020 στην κα. ΜΧΧΧΧΧά Άννα
 9. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού, που αφορά κατάληψη κοινοχρήστου χώρου έτους 2020 στην κα. ΑΧΧΧΧΧς Αλεξάνδρα
 10. Έγκριση της αριθ. απόφασης 13/2022 της 8ης /23/11/2022 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας που αφορά το θέμα: Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων
 11. Έγκριση της αριθ. Απόφασης 14/2022 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας που αφορά το θέμα: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 και για το Δήμο Καβάλας – Κατάργηση 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Καβάλας
 12. Έγκριση της αριθ. Απόφασης 15/2022 της 8ης /23/11/2022 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας που αφορά το θέμα: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 και για το Δήμο Καβάλας
 13. Έγκριση της αριθ. απόφασης 17/2022 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας που αφορά την Δ΄ Κατανομή έτους 2022.
 14. Έκθεση Πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. 2021
 15. Εισήγηση παραχώρησης κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΔΡΑΜΑ 1986-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ για διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικής περιόδου 2022 έως 7/2023

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.