Ειδικές συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 20.03.2023 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα των ημερήσιων διατάξεων των συνεδρίασεων του Σώματος

Μη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στις 19:00 και στις 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Οι ειδικές συνεδριάσεις θα είναι «μεικτές» [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Ημερήσια διάταξη πρώτης συνεδρίασης

  1. Ετήσια Έκθεση έτους 2022 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας

Ημερήσια διάταξη δεύτερη συνεδρίασης

  1. Έγκριση της 55/2023 Α.Ο.Ε που αφορά την Έκθεση Πεπραγμένων Β΄ εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.