Δήμος Καβάλας: 900.000 ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών σε 10 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο Δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ύστερα από απόφαση του αναπληρωτής υφυπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα

Την ένταξη του έργου με τίτλο “Βελτίωση Υποδομών Προσχολικής Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας” στον Άξονα “Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού” του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, αποφάσισε ο Αναπληρωτής Υφυπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Τεχνική Περιγραφή

Ο Δήμος Καβάλας προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση τεχνικού έργου με σκοπό την βελτίωση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας.

Πιο συγκεκριμένα, στα κτίρια των 10 βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καβάλας θα εφαρμοστεί η μελέτη πυρασφάλειας, ώστε να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία περί πυρασφάλειας κτιρίων.

Η πράξη περιλαμβάνει πέντε ομάδες έργων:

  • Ομάδα 1: Καθαιρέσεις-2.544,75 €
  • Ομάδα 2: Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα-2.858,35 €
  • Ομάδα 3: Μεταλλικές κατασκευές-65.016,08 €
  • Ομάδα 4: Λοιπά τελειώματα-382,05 €
  • Ομάδα 5: Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά-458.801,28 €

Ποσό χρηματοδότησης του έργου: 891.151,54 ευρώ.