Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 31.03.2023

Πού συνίσταται το κατεπείγον της συνεδρίασης

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις ώρες 09:00-11:00.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην ύπαρξη καταληκτικής ημερομηνίας 31/03/2023, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα του 1ου Ε. Κ. Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

  • Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης
  • Χρηματοδότηση προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού για τη λειτουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» στο Εργαστηριακό Κέντρο Καβάλας