Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στο Παληό

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 κατά τις ώρες 10:00-13:00, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ.

Η ημερήσια διάταξη

  • Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης
  • Καθορισμός χώρου για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτο, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα της ΚΥΑ 38609/ΕΞ2023/ΦΕΚ Β΄/1432/10-3-2023

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης, διότι απαιτείται η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του καθορισμένου χώρου τμήματος αιγιαλού στο Παληό Καβάλας, πλησίον της οδού Μ. Μερκούρη 173.