Δήμος Καβάλας: Η αξιοποίηση των καπναποθηκών ξανά στο τραπέζι

Διοργανώνεται η τρίτη συνάντηση-διαβούλευση με θέμα «Προτάσεις επανάχρησης, νομικό μοντέλο Φορέα Διαχείρισης Καπναποθηκών και πιθανές πηγές χρηματοδότησης»

OΔήμος Καβάλας διοργανώνει την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, στις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μεγάλης Λέσχης (1ος όροφος) την 3η διαδοχικά συνάντηση-διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, θεσμικά και λειτουργικά με τις καπναποθήκες της Καβάλας, φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Αντικείμενο αυτής είναι η παρουσίαση προτάσεων επανάχρησης των καπναποθηκών, η αναζήτηση του νομικού μοντέλου Φορέα Διαχείρισης, καθώς και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Η παρούσα συνάντηση αποτελεί τη συνέχεια των προηγούμενων δύο συναντήσεων-διαβουλεύσεων, προκειμένου να αναλυθούν και να συζητηθούν εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης Καπναποθηκών, με ζητούμενο την εξυπηρέτηση του κεντρικού στόχου της παρούσας μελέτης αναφορικά με την αξιοποίηση των καπναποθηκών του Δήμου Καβάλας, που θα έχει γενικότερο όφελος για την ίδια την πόλη, τους ιδιοκτήτες, το δημόσιο συμφέρον, τους κατοίκους, τους εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή αλλά και κάθε άλλου φορέα που εμπλέκεται στη διαδικασία της επανάχρησης.

Η 3η συνάντηση-διαβούλευση υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης στη Στρατηγική Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) του Δήμου Καβάλας πράξης με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα», η οποία χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.