Κλιμάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Δημαρχείο της Καβάλας

Ο Δήμαρχος Καβάλας έθεσε τα θέματα της διάβρωσης των ακτών και των εγκαταλειμμένων καπναποθηκών-Έπεται ενημερωτική εκδήλωση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας

Κλιμάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας, που αποτελεί Μηχανισμό Βοήθειας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ελληνικών Δήμων, επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Νοεμβρίου 2023 τον Δήμαρχο Καβάλας, Θόδωρο Μουριάδη, προκειμένου να τον ενημερώσει για την πορεία της υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόζεται σε 4 πόλεις της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα στην Καβάλα, τη Λάρισα, την Καλαμάτα και στο Ηράκλειο, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δημιουργήσει διεπιστημονικές Ομάδες αποτελούμενες από τοπικούς συμβούλους και τοπικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι καταγράφουν προβλήματα για τέσσερις θεματικές ενότητες και στο τέλος των εργασιών τους θα προωθήσουν στην ελληνική Κυβέρνηση τα συμπεράσματά τους.

Τις ενότητες τις έχουν επιλέξει οι τέσσερις Δήμοι και αφορούν στα εξής:

  • Ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε επίπεδο γειτονιών, που περιλαμβάνει το θέμα της διάβρωσης των ακτών και της επανάχρησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων
  • Δημιουργία οικονομικού προφίλ κάθε πόλης (Πρωτοβουλίες διατήρησης και επέκτασης των επιχειρήσεων, προσέλκυση επενδύσεων, συμπράξεις του ιδιωτικού τομέα στην ανάπλαση ακινήτων)
  • Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση και μείωση απορριμμάτων, εναλλακτικές λύσεις βιώσιμης κινητικότητας-ηλεκτροκίνηση, καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης πράσινων υποδομών, διαχείριση Κινδύνου Καταστροφών και Ανθεκτικές Υποδομές
  • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης έργων (μείωση γραφειοκρατίας)

Κατά την ενημέρωση, ο Δήμαρχος έθεσε τους προβληματισμούς του στα ζητήματα της διάβρωσης των ακτών, όπως στην περίπτωση της Καλαμίτσας, καθώς και στην ανάγκη εξεύρεσης λύσεων στο θέμα των εγκαταλειμμένων καπναποθηκών.

Το κλιμάκιο, που συνοδευόταν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου, Μπάμπη Παπαδόπουλο, αποτελούσαν οι:

  • Laura Diniz, Στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Υπεύθυνη Έργου
  • Dr. Mihai Dutu, Αρχιτέκτονας-Ειδικός σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε θέματα ανάπλασης παράκτιων μετώπων
  • Ariela de Olivera, Ειδική σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού
  • Δρ. Έλενα Σαμουρκασίδου, Σύμβουλος Παγκόσμιας Τράπεζας στο Έργο Τεχνικής Βοήθειας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε πόλεις και περιφέρειες

Της συνάντησης με τον Δήμαρχο προηγήθηκαν διήμερες τεχνικές συναντήσεις με υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Η ενημερωτική εκδήλωση

Ο Δήμος Καβάλας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του έργου «Πρότυπο σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 στις 10:00, στο ξενοδοχείο Galaxy στην Καβάλα.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η τεχνική παρουσίαση του έργου και η επίδειξη της εφαρμογής OCEANCAST για υπολογιστές και κινητές συσκευές. Η εφαρμογή OCEANCAST είναι ένα καινοτόμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των συνθηκών της θάλασσας και της ατμόσφαιρας που συλλέγει δεδομένα και προγνώσεις -σε πραγματικό χρόνο- για την παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας.

Αποτελεί έναν πολύτιμο πόρο για τους αλιείς και την παράκτια κοινότητα της περιοχής καθώς προσφέρει ακριβείς πληροφορίες για τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις ωκεανογραφικές παραμέτρους και την πρόβλεψη του καιρού διευκολύνοντας τους αλιείς να προγραμματίσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα διεξαχθεί ειδικό θεματικό εργαστήριο συζήτησης με τίτλο «Ανθεκτικότητα Παράκτιου Μετώπου και Διαχείριση των Κινδύνων Διάβρωσης των Ακτών», σε μια συνεργασία του Δήμου Καβάλας με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο του σχετικού έργου τεχνικής υποστήριξης στην Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη προς τις ελληνικές πόλεις και περιφέρειες. Το έργο υλοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η καταγραφή απόψεων και προβληματισμών καθώς και η ανταλλαγή ιδεών επί του θέματος.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα Μονοταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΕ-ΟΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Καβάλας στον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου 2513 500210.