Ο Δήμος Καβάλας δίνει το βήμα στους πολίτες για μια ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το κλίμα

COPE: Εργαστήριο πολιτών για την έλλειψη συνειδητότητας του δικού μας ανθρακικού αποτυπώματος-Η Καβάλα θα φιλοξενήσει τη συνάντηση του δικτύου τον Ιούνιο του 2024

Στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2023, ο Δήμος Καβάλας μαζί με εκπροσώπους της τοπικής ομάδας εργασίας ταξίδεψε στον Δήμο Κορυδαλλού και συμμετείχε στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση του δικτύου του έργου COPE: Coherent Place Based Climate Action (Ολοκληρωμένη τοπική πρωτοβουλία για το κλίμα).

O Δήμος Καβάλας υλοποιεί το έργο COPE από τον Αύγουστο του 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT IV, σε συνεργασία με τον Δήμο της Κοπενχάγης (Δανία-Επικεφαλής εταίρος), τον Δήμο Pombal (Πορτογαλία), την πόλη της Bistrita (Ρουμανία), την πόλη του Saint Quentin (Γαλλία), την πόλη της Coruna (Ισπανία), τον Δήμο του Κορυδαλλού (Ελλάδα) και την πόλη του Vilnius (Λιθουανία).

Το έργο στοχεύει σε μια «πράσινη» και δίκαιη μετάβαση στις πόλεις που και είναι το κλειδί για την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. Το COPE φιλοδοξεί να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή των πολίτων και να ενθαρρύνει την τοπική κοινωνία να επιχειρήσει πράσινες πρωτοβουλίες προάσπισης της πόλης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η συνάντηση του δικτύου είχε ως στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πρώτων εργαστηρίων πολιτών που όλες οι πόλεις πραγματοποιήσαν το προηγούμενο διάστημα στις πόλεις τους, εργαστήρια που αποτύπωναν το πρόβλημα με το οποίο θα δουλέψουν τα επόμενα δύο χρόνια στο πλαίσιο του έργου COPE. Η Καβάλα αποτύπωσε το πρόβλημα που εντοπίστηκε στην περιοχή της Νεάπολης (περιοχή παρέμβασης για το έργο) σε ένα όμορφο poster που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Το πρόβλημα που ανέδειξε το εργαστήριο πολιτών ήταν η έλλειψη συνειδητότητας του δικού μας ανθρακικού αποτυπώματος, που με τη σειρά του συμβάλει στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής. Στο poster μεταφέρθηκαν οι προτάσεις της τοπικής ομάδας φορέων όπως αποτυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εργαστηρίου πολιτών, που έλαβε χώρα στις 8 Νοεμβρίου 2023 στη Μεγάλη Λέσχη και αφορούσε σε πράσινες τοπικές παρεμβάσεις όπως η δημιουργία χώρων πρασίνου υπ’ευθύνη των πολιτών,τα εναλλακτικά μοντέλα κινητικότητας, οι καμπάνιες ενημέρωσης για τους κατοίκους και τα παιδιά κ.α.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης και μέσα από συμμετοχικά δρώμενα, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις, οι εκπρόσωποι των πόλεων μετέφεραν την τοπική εμπειρία από την εργασία τους με τους πολίτες και παρουσίασαν τα προβλήματα που και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν στις πόλεις τους και αφορούν στην περιβαλλοντική συνείδηση και στη λειτουργία των πόλεων. Προβλήματα κοινά, ωστόσο οι προσεγγίσεις πολύ διαφορετικές και διδακτικές για την Καβαλά.

Η μεταφορά της γνώσης αυτής είναι και η ουσία της συμμετοχής της Καβάλας στα ευρωπαϊκά έργα και για τον σκοπό αυτό στην αποστολή του Δήμου Καβάλας ενσωματώθηκαν δύο από τους εκπροσώπους της τοπικής ομάδας εργασίας και συγκεκριμένα η αρχιτέκτονας Αλκμήνη Παπαϊωάννου από της ομάδα των Οψόμεθα και ο Παναγιώτης Μουμτσάκης από Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Σημαντική η συμμετοχή τους στη συνάντηση, αλλά και η γνώση που κέρδισαν από αυτήν και θα μεταφέρουν στις δικές του ομάδες, αλλά θα διαχύσουν και τοπικά.

Οι εργασίες των δύο ημερών της συνάντησης ολοκληρώθηκαν με τη διαμόρφωση του λεπτομερούς προγράμματος εργασιών του έργου για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι πόλεις που συμμετέχουν στο έργο συναποφάσισαν τις επόμενες συναντήσεις αυτού, αλλά και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα παραδίδουν τα αποτελέσματα της εργασίας των τοπικών ομάδων.

Η Καβάλα αναμένεται να φιλοξενήσει τη συνάντηση του δικτύου τον Ιούνιο του 2024.

Η επόμενη μέρα είναι εστιασμένη στη διοργάνωση ακόμη ενός εργαστηρίου πολιτών, αυτήν τη φορά για την αποτύπωση και ιεράρχηση των πράσινων έργων για το κλίμα που θα προταθούν από τους φορείς και κατοίκους της γειτονιάς της Νεάπολης.