Δήμος Καβάλας: Πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του Τοπικού Πράσινου Συμφώνου

Πού στοχεύει η πρωτοβουλία-Ποιοι συμμετείχαν στη συνάντηση

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιανουάριου 2024, με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας, η πρώτη συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών του υπό ανάπτυξη Τοπικού Πράσινου Συμφώνου, στον χώρο του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Η Πρόκληση Ευφυών Πόλεων (ICC) -μια πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Καβάλας, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW και EISMEA)- βοηθά τις πόλεις να αξιοποιήσουν τη δύναμη των τεχνολογιών αιχμής, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομική τους ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών τους.

Η 2η αυτή εκδοχή της πρωτοβουλίας στοχεύει στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών πόλεων προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των τοπικών τους οικονομιών, μέσω των Τοπικών Πράσινων Συμφωνιών. Η πρώτη συμφωνία αυτού του είδους σχεδιάζεται μεταξύ του Δήμου Καβάλας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου και μέσω αυτού των τοπικών επιχειρήσεων, στην περιοχή του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (ΑΚΕ).

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά αυτοπροσώπως με μέλη της εμπορικής κοινότητας του ΑΚΕ για να συζητήσουν, να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν πριν οριστικοποιήσουν τη συμφωνία τους που αφορά την δέσμευση τους να προάγουν ένα πράσινο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα από τέτοιου είδους συναντήσεις θα διαμορφωθεί ο ρόλος και η συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών.

Τον Δήμο Καβάλας εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Οργάνωσης, Βασίλης Λεμονίδης, ο Διευθυντής Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υπεύθυνος του Προγράμματος ICC για τον Δήμο Καβάλας, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και μέλος της ομάδας ICC του Δήμου Καβάλας, Κλήμης Καρασάββας, η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου και Σύμβουλος Παγκόσμιας Τράπεζας στο Έργο Τεχνικής Βοήθειας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε πόλεις και περιφέρειες, Έλενα Σαμουρκασίδου και το στέλεχος του Τμήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας, Δέσποινα Σαραφείδου.

Την ομάδα του Δήμου Καβάλας πλαισίωσε ο ορισμένος από το πρόγραμμα ως τοπικός εμπειρογνώμονας, Άλκης Σταυρίδης, από την εταιρεία συμβούλων ΑΙΧΜΗ ΑΕ. Από το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετείχαν ο πρόεδρος και η Διευθύντρια του, Μάρκος Δέμπας και Σούζη Μαυρομάτη αντίστοιχα, ενώ από τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας ο πρόεδρος, Γιάννης Κελγιώργης, ο αντιπρόεδρος, Γιάννης Χατζηαβραμίδης και ο ταμίας, Ηλίας Χάιτας.