Δήμος Καβάλας: Προσεχώς δύο πράσινες νησίδες στο κέντρο και βιοκλιματικό πάρκο στην οδό Καποδιστρίου…

Εγκρίθηκαν δύο από τα τρία προγράμματα που υπέβαλλε ο Δήμος στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα NEXT Black Sea Basin Programme και θα επιχορηγηθεί με συνολικά στα 687.538 ευρώ

Στη λίστα των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών έργων του Δήμου Καβάλας έρχονται να προστεθούν ακόμα δύο νέα έργα, στα συνολικά 13 που υλοποιεί ήδη ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, στην ανοιχτή πρόσκληση του έργου NEXT Black Sea Basin Programme που δημοσιεύτηκε στις 30.3.2023, ο Δήμος Καβάλας υπέβαλε συνολικά τρείς προτάσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι δύο με συνολικό προϋπολογισμό για τον Δήμο στα 687.538,31€. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά εργαλεία μιας και στην συγκεκριμένη πρόσκληση υποβλήθηκαν 131 προτάσεις και εγκρίθηκαν μόλις οι 33, με την Καβάλα να συμμετέχει σε δύο από αυτές!

Τα έργα που εγκρίθηκαν είναι:

  1. Το έργο με τίτλο: «Green Urban Resilience: Green Climate Change Adaptation Solutions for Smart and Resilient Cities in BSB» (Πράσινες λύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για έξυπνες και ανθεκτικές πόλεις στην Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας) που στοχεύει να αναπτύξει βιώσιμες, πράσινες, κλιματικές λύσεις για την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την ενσωμάτωσή τους στον στρατηγικό σχεδιασμό των τοπικών αρχών. Ενσωμάτωση, όχι μόνο ως λύσεις πράσινης αποκατάστασης των υποδομών, αλλά και ως επιστημονική γνώση και εμπειρογνωμοσύνη στις νέες αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου, πολεοδομίας και διαχείρισης δασών. To εταιρικό σχήμα του έργου, πέραν του Δήμου Καβάλας, απαρτίζεται τον Δήμο του Uzunkopru (Τουρκία-Επικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης – Cerrahpasa (Τουρκία), τον Δήμο της Σωζόπολης (Βουλγαρία) και τον Δήμο Batumi (Γεωργία). Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 26 μήνες και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.290.188,88 € ενώ για τον Δήμο Καβάλας ο αντίστοιχος προϋπολογισμός είναι 314.194,80 €. Το έργο είναι 100% χρηματοδοτούμενο (90% ΕΤΠΑ και 10% ΠΔΕ). Βασικό μέρος του προϋπολογισμού αφορά την πιλοτική δράση που έχει προδιαγράψει ο Δήμος και αποσκοπεί στην δημιουργία 2 πράσινων νησίδων στο κέντρο της πόλης, με δέντρα που εκριζώνονται από άλλες αστικές γειτονιές επενδύοντας στην κυκλικότητα των πόρων
  2. Το έργο «LAP BLACK:Strengthening the local intervention capacities for climate change in the Black Sea Region» (Ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας) που στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων παρέμβασης των τοπικών αρχών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Προσαρμογής και λήψης μέτρων καθώς και την διεξαγωγή αντίστοιχων εφαρμογών, για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή περιοχής για τους πολίτες. To εταιρικό σχήμα του έργου, πέραν του Δήμου Καβάλας, απαρτίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης – Cerrahpasa (Τουρκία), τον μητροπολιτικό Δήμο Sakarya (Τουρκία), τον Δήμο Kobuleti (Γεωργία) και την Ένωση φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας της Ουκρανίας (Ουκρανία). Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.624.963.30€, ενώ για τον Δήμο Καβάλας ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το έργο είναι 373,343.51€. Πρόκειται για έργο 100% χρηματοδοτούμενο (90% ΕΤΠΑ και 10% ΠΔΕ) ενώ βασικό μέρος του προϋπολογισμού υποστηρίζει την πιλοτική δράση που έχει προδιαγράψει ο Δήμος σε αυτό και αφορά στην δημιουργία ενός βιοκλιματικού πάρκου επί της οδού Καποδιστρίου.