Δήμος Καβάλας: Αυτά είναι τα θέματα της 1ης συνεδρίασης λογοδοσίας

Η συνεδρίαση που θα ασχοληθεί με τα ερωτήματα που θα θέσουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης θα είναι μεικτή και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/2

 

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, αντί της Τετάρτης 28/2 θα διεξαχθεί η πρώτη συνεδρίαση Λογοδοσίας στον Δήμο Καβάλας. Σύμφωνα με το νέο Νόμο η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο μια συνεδρίαση όπου θα απαντά στα 10 (το ανώτερο) ερωτήματα που θα θέτουν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση αναφέρει:

«Προσκαλείσθε στη Μεικτή, συνεδρίαση της Λογοδοσίας του Δήμου Καβάλας που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98, Α.Π. 8182/26-01-24, ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, άρθρο 67Α του Ν.3852/2010, με τα παρακάτω θέματα:

Κατάθεση Ερωτημάτων

– Δημοτική Παράταξη «Ο Τόπος της Ζωής μας»

  1. Απομαγνητοφώνηση & Ψηφιοποίηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Διοικητική Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων και Τμημάτων Δήμου Καβάλας.
  3. Έργο ανάπλασης περιοχής Φάρου Παναγίας & διαδικασία αγοράς Καπναποθήκης «Παλιού Ωδείου».
  4. Αξιοποίηση εθελοντών σε δράσεις του Δήμου (Ερωτών Δημ. Σύμβουλος: Κροκίδης Ξενοφών)

– Δημοτική Παράταξη «Έργο Τώρα»

  1. Ενημέρωση σχετικά με τη πρόοδο του έργου Ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Φιλίππων.
  2. Προγραμματισμός έργων και ενεργειών για το κυκλοφοριακό ζήτημα για το έτος 2024.
  3. Προγραμματισμός ενεργειών περί συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για τα ακίνητα της Καλαμίτσας και του ανοιχτού κολυμβητηρίου.

– Δημοτική Παράταξη «Η Καβάλα Μπροστά»

  1. Ενημέρωση για την κατάσταση της ΔΕΥΑΚ, (Διοικητική, Οικονομική, Τεχνολογική, Απώλειες, Υλοποίηση Έργων, Υδροδότηση, Διαμάχη (Δήμου Καβάλας με Δήμο Δοξάτου)

– Δημοτική Παράταξη «Ώρα Δημιουργίας»

  1. Θέμα σχετικό με τη μισθοδοτική και υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που αμείβονται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητος & ηλεκτροφωτισμού.00036172690003617269

– Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»

  1. Μονιμοποίηση 26 εργαζόμενων της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, 83 εργαζόμενων του Ν.Π.Παιδικών Σταθμών, 40 εργαζόμενων του Καλλιτεχνικού Προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου.