Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 26.06.2024 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε τα 11 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, θα πραγματοποιηθεί η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Ημερήσια διάταξη

 1. Εισήγηση επί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί αγωγής της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Καβάλας (έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ»)
 2. Υπογραφή Μνημονίου Συνεννόησης ΤΕΘΑ-Δήμου Καβάλας
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου
  Καβάλας που αφορά την «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2023»
 4. Έγκριση ή μη προσωρινής απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Γαλλικής Δημοκρατίας για την δημιουργία διαδρόμου κίνησης πεζών επί του οδοστρώματος
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021»
 6. Εισήγηση διακοπής φιλοξενίας βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καβάλας
 7. Υποβολή πίνακα αιτήσεων εγγραφών βρεφών / νηπίων όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν αιτήσεων των γονέων / κηδεμόνων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καβάλας
 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καβάλας με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συμβούλιων Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων της Π.Ε. Καβάλας για το χρονικό διάστημα 2024 – 2028 και ορισμός δημοτικού υπαλλήλου για χρέη γραμματειακής υποστήριξης των εν λόγω επιτροπών
 9. Έγκριση ή μη της με αριθμό 49/2024 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας», με θέμα: «Καθορισμός ποσού αποζημίωσης του προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΠΕΘΕ» Καβάλας»
 10. Εκμίσθωση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Ποταμουδίων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού αθλητικού τουρνουά Catchball που οργανώνει το Κοιν.Σ.Επ. ΠΥΘΙΑ στις 10 Ιουλίου 2024
 11. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.