Απάντηση Τσομπανόπουλου για Γεωθερμία με αιχμές κατά Μιχαηλίδη και «εμπλοκή» του… γιου του τ. δημάρχου!

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νέστου, ο γιος του προκατόχου του κατέθεσε αίτηση για το αγροτεμάχιο της Selecta -χωρίς μελέτη- δυο μέρες πριν την αποχώρησή του από το Δημαρχείο!

Με ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο αναλύεται όλο το «ιστορικό» της υπόθεσης «Γεωθερμία στον δήμο Νέστου», ο δήμαρχος Βαγγέλης Τσομπανόπουλος απαντά στα όσα ακούστηκαν ή γράφτηκαν για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου του Ερατεινού από την εταιρία Selecta Hellas.

Ο δήμαρχος Νέστου επαναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ότι παρά τις κατ’ επανάληψη ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, μέχρι και σήμερα «δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τους τοπικούς αγρότες» και αυτό παρόλο που περίπου το 60% της θερμικής ενεργείας παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του κ. Τσομπανόπουλου στον τ, δήμαρχο Σάββα Μιχαηλίδη. Ο δήμαρχος Νέστου καλεί τον προκάτοχό του να απαντήσει γιατί «δυο μέρες πριν την αποχώρηση του από τον Δήμο Νέστου κατατέθηκε αίτηση του γιου του προκειμένου να του παραχωρηθεί το αγροτεμάχιο στο οποίο εγκαταστάθηκε η εταιρία Selecta, χωρίς να υπάρχει μελέτη για την εκμετάλλευση και για την χρήση του χώρου και χωρίς να το γνωρίζει ο Δήμος και η Τεχνική του Υπηρεσία»!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης Τσομπανόπουλου.

Η μια από τις δυο παραγωγικές γεωτρήσεις παραμένει ανεκμετάλλευτη έναν ολόκληρο χρόνο!

«Τον Οκτωβρίου 2014 στον οικισμό του Ερατεινού στον χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τους αγρότες της περιοχής με θέμα την Γεωθερμία. Κατά την συνάντηση διαπιστώθηκε ότι η όδευση του Δικτύου και για τις δυο γεωτρήσεις ήταν παντελώς άγνωστη ακόμα και στους αγρότες που τα αγροτεμάχια τους μπορούσαν να συνδεθούν άμεσα.
Στη δεύτερη συνάντηση, τον  Δεκέμβριο του 2015 και πριν την ολοκλήρωση του έργου η Δημοτική Αρχή κάλεσε όλους τους Συνεταιρισμούς Σπαραγγιών του Δήμου  και την Διοίκηση της Ένωσης Καβάλας  σε μια Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και προοπτικές του έργου .
Στις 11/02/2016 η Δημοτική Αρχή απέστειλε ενυπόγραφα σε 120 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που μπροστά τους υπάρχει δίκτυο διανομής  πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύνδεση με το δίκτυο . Μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από αγρότες του Δήμου μας.
Στις 21/3/2016 διοργανώθηκε η τρίτη ημερίδα στον  δημοτικό Χώρο του ΚΕΚ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΚΕΓΕ) καλώντας όλους του παραπάνω προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία σύνδεσης με το έργο.
Έπειτα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου με την οποία μεταφέρθηκε το αντικείμενο της Διαχείρισης και Λειτουργίας του έργου στην ΔΕΥΑΝ, η  υπηρεσία δέχτηκε αίτηση από την εταιρία Selecta Hellas & Σια ΕΕ” για σύνδεση με το δίκτυο διανομής σε αγροτεμάχιο 59 στρ. που τις παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έπειτα από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία και είναι όμορο  με την επιφάνεια των 500 στρ. του δικτύου της γεώτρησης Ν.Π.3.
Ο Δήμος θέλοντας να εξασφαλίσει την νομιμότητα της αποδοχής της παραπάνω αίτησης μετέβη μαζί με τα διευθυντικά στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην υπηρεσία η οποία διεύθυνε την διαπραγμάτευση σχετικά με την έγκριση της πιλοτικής μορφής του έργου και του ποσοστού χρηματοδότησης.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης κρίθηκε απαραίτητο να ενημερωθεί τηλεφωνικά η ίδια η επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η όποια εξέτασε και αδειοδότησε το έργο.
Ως αποτέλεσμα Ο Δήμος θα έπρεπε να προχωρήσει άμεσα στην αποδοχή της αίτησης από την εταιρία και για οποιαδήποτε καταγγελία επί της αίτησης να σταλεί στην ίδια την επιτροπή”.
Θεωρήθηκε μάλιστα  δεδομένο ότι Δήμος είχε εξασφαλίσει το ενδιαφέρον των τοπικών γεωργών (γραπτώς σύμφωνα με την Διαχειριστική Αρχή) και για οποιαδήποτε  αδράνεια του έργου θα υπήρχε άμεσος κίνδυνος για απένταξη και επιστροφή του χρηματικού ποσού με το οποίο επιδοτήθηκε.
Απόδειξη όλων είναι ότι παρότι ο Δήμος Νέστου ετοιμάζει νέα μελέτη  για νέες γεωτρήσεις όμως η Διαχειριστική Αρχή απαιτεί σε διόρθωση της προηγούμενης κατάστασης προτού γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για την κατάθεση του φακέλου  να έχει απορροφηθεί τον 100% της ισχύος του κατασκευασμένου έργου.
Μέχρι σήμερα έχει αιτηθεί και συνδεθεί με το δίκτυο μόνο ένας καταναλωτής η εταιρία Selecta Hellas ΙΚΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. απορροφώντας περίπου το 40% της συνολικής ισχύος του έργου, με παράλληλα πολλαπλά οφέλη από την συγκεκριμένη επένδυση τόσο για τους 120 Δημότες μας που εργάζονται εκεί αλλά και για τα ανταποδοτικά έσοδα της ΔΕΥΑΝ αξίας 120000 ευρώ/έτος.
Παρά τις παραπάνω ενέργειες της δημοτικής αρχής δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τους τοπικούς αγρότες παρόλο που περίπου το 60% της θερμικής ενεργείας δηλαδή η μια από τις δυο παραγωγικές γεωτρήσεις παραμένει ανεκμετάλλευτη έναν ολόκληρο χρόνο.
Σχετικά με την καταστρατήγηση του ανταγωνισμού και την παραποίηση της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή επιτροπή παραθέτουμε τα εξής :
Σε κανένα σημείο της απόφασης δεν αναφέρει ότι το πιλοτικό έργο μπορεί να παραμένει ανενεργό επ’ αόριστο έως ότου αιτηθεί κάποιος αγρότης από την περιοχή.
Αντιθέτως σύμφωνα με την μελέτη κόστους οφέλους κάθε τέλος του έτους ο Δήμος Νέστου θα πρέπει να καταβάλει στην Περιφέρεια κατ’ ελάχιστο το ποσό των 21000 ευρώ  σύμφωνα με τη σύμβαση  μισθώματος του γεωθερμικού πεδίου, είτε το χρησιμοποιεί είτε όχι, και παράλληλα να δηλώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Διαχειριστική Αρχής το ποσό της θερμικής ενέργειας που καταναλώθηκε ώστε να ελέγχεται η απόσβεση του έργου μιας και επειδή κρίθηκε πιλοτικό επιδοτήθηκε περίπου στο 100%.
Ακόμα στην παράγραφο 2.1.7 στο ίδιο το κείμενο από την Ευρωπαϊκή επιτροπή αναφέρετε ότι:
“Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία ο κάτοχος αδείας του γεωθερμικού πεδίου δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά τους όρους σύνδεσης με το δίκτυο και πρέπει να δέχεται όλες τις αιτήσεις των καταναλωτών εντός της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του αναπτυγμένου δικτύου”.
Κλείνοντας επειδή εντύπωση προκαλεί το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει ο προηγούμενος Δήμαρχος περί αθέμιτου ανταγωνισμού και της προάσπισης των συμφερόντων των τοπικών αγροτών θα πρέπει να απαντήσει γιατί δυο μέρες πριν την αποχώρηση του από τον Δήμο Νέστου κατατέθηκε αίτηση του γιου του προκειμένου να του παραχωρηθεί το αγροτεμάχιο στο οποίο εγκαταστάθηκε η εταιρία Selecta, χωρίς να υπάρχει μελέτη για την εκμετάλλευση και για την χρήση του χώρου και χωρίς να το γνωρίζει ο Δήμος και η Τεχνική του Υπηρεσία. Και παρόλο που το Περιφερειακό  Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στην συνέχεια με παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανακάλεσε την απόφαση αυτή.
Εάν ευδοκιμούσε η ανωτέρω ενέργεια προφανώς και η σύνδεση του αγροτεμάχιου με το δίκτυο διανομής γεωθερμικής ενέργειας δεν θα ήταν εκτός δικτύου και προφανώς δεν θα ήταν με εκτροπή».