Ο δήμος Νέστου εμφιαλώνει το δικό του νερό και με… υπογραφή

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΝ και της εταιρείας ΕΔΕΜ για την εμφιάλωση νερού από τις πηγές του Παραδείσου

Στις 26 Μαρτίου 2019 υπεγράφη σύμβαση ανάμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου και την εταιρεία ΕΔΕΜ για τη διάθεση 146.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως. Σκοπός είναι η εμφιάλωση και η πώληση του νερού από τις πηγές του Παραδείσου, που σύμφωνα με εργαστηριακές μελέτες η ποιότητα των υδάτων είναι άριστη.

Η ΔΕΥΑΝ έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης έως 360.000 κυβικά μέτρα ετησίως, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ, Μιχάλης Αργυράκης και σημείωσε ότι η πρόσκληση είναι ανοικτή και γι΄ άλλους υποψήφιους επενδυτές για τη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων εμφιάλωσης. Η ΕΔΕΜ θα εκμεταλλευτεί τα 146.000 κυβικά και απομένουν περίπου 220.000 κυβικά προς εκμετάλλευση για έναν ή και δυο υποψήφιους επενδυτές.

Η διοίκηση του Βαγγέλη Τσομπανόπουλου έκανε την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα νερά το Σεπτέμβριο του 2017 κι αμέσως υπήρξε ενδιαφέρον. Η γραφειοκρατία ξεπεράστηκε και με απόλυτη διαφάνεια έγιναν όλες οι αναγκαίες και τυπικές διαδικασίες. Οι πρώτοι επενδυτές προέρχονται από την περιοχή του δήμου Νέστου, συνεπώς πρόκειται για τοπική εταιρία, η οποία θα αναλάβει το έργο κατασκευής της μονάδας εμφιάλωσης νερού και τη διάθεσή του. Η εταιρεία συστάθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό και από τη δραστηριότητά της θα προκύψουν οφέλη για την τοπική κοινωνία με το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας.

Η ΔΕΥΑΝ και ο δήμος Νέστου συνολικά, θα έχουν οφέλη, αφού η ΔΕΥΑΝ από το εμφιαλωτήριο θα κερδίζει ετησίως 100.000 ευρώ καθαρά κέρδη. Μάλιστα η ΔΕΥΑΝ δε θα έχει καθόλου έξοδα.

Το έργο είναι περίπου της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Όλες οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν τη νέα επένδυση έχουν συζητηθεί στις συνεδριάσεις της ΔΕΥΑΝ και εγκρίθηκαν ομόφωνα.