Δήμος Νέστου: Αναλυτικά όλοι οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου [ονόματα]

Διαβάστε επίσης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και πότε λήγει η θητεία της κάθε Επιτροπής

Χρέη προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νέστου ανέλαβε ο δήμαρχος Σάββας Μιχαηλίδης. Αναπληρωτής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Θόδωρος Κουμπίδης. Τακτικά μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Μερμελέγκας και Δημήτρης Βλάχος με αναπληρωτές αντιστοίχως οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Τερζόπουλος και Κωνσταντίνος Χιώτης.

Τα υπόλοιπα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής -τα οποία εξελέγησαν με την προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία ψηφοφορία- είναι τα εξής:

Τακτικά μέλη

 • Αναστάσιος Νικολαΐδης «Νέα Εποχή»
 • Γεώργιος Κιοτζένης «Νέα Εποχή»
 • Ευάγγελος Τσομπανόπουλος «Πορεία με όραμα»
 • Γεώργιος Γκράνας «Πορεία με όραμα»

Αναπληρωματικά μέλη

 • Πουταχίδης Αλέξανδρος «Νέα Εποχή»
 • Γκριτζελάκης Αλέξανδρος «Νέα Εποχή»,
 • Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος «Πορεία με όραμα»
 • Χατουτσίδου Ελένη «Πορεία με όραμα»

Η θητεία της Οικονομικής Επιτροπής άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2021.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανέλαβε ο αντιδήμαρχος Θ. Κουμπίδης με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Δ. Βλάχο. Τακτικά μέλη ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι κ. κ. Τερζόπουλος και Χιώτης με αναπληρωτές αντιστοίχως τους αντιδημάρχους κ. κ. Μερμελέγκα και Βλάχο.

Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που προέκυψαν, μετά τη ψηφοφορία, είναι τα ακόλουθα:

Τακτικά μέλη

Αλέξανδρος Γκριτζελάκης «Νέα Εποχή»

Αλέξανδρος Πουταχίδης «Νέα Εποχή»

Κων/νος Παπαθεοδώρου «Πορεία με όραμα»

Ελένη Χατουτσίδου «Πορεία με όραμα»

Αναπληρωματικά μέλη

 • Αναστάσιος Νικολαΐδης «Νέα Εποχή»
 • Γεώργιος Κιοτζένης «Νέα Εποχή»
 • Ιωάννης Χατζηγερακούδης «Πορεία με όραμα»
 • Μιχαήλ Αργυράκης

Η θητεία της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2021.

Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

Ο δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης έλαβε απόφαση για την αποκέντρωση του υπηρεσιακού μηχανισμού. Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία του δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, εξουσιοδότησε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου Νέστου να υπογράφουν τα παρακάτω:

 • επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου είτε προσκομίζονται από τους πολίτες
 • θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών

Τα ονόματα των προέδρων

 • Κοινότητα Αγιάσματος: Δρόσος Σωτήριος
 • Κοινότητα Γέροντα: Έλενα Στυλιανή
 • Κοινότητα Γραβούνης: Τσαμπάζης Βασίλειος
 • Κοινότητα Ερατεινού: Μπάμπαλης Στυλιανός
 • Κοινότητα Ζαρκαδιάς: Ούστας Δημήτριος
 • Κοινότητα Κεραμωτής: Δουκαλιάνος Παναγιώτης
 • Κοινότητα Κεχροκάμπου: Μουστακίδης Αλέξανδρος
 • Κοινότητα Λεκάνης: Φιλιππίδης Χαράλαμπος
 • Κοινότητα Νέας Καρυάς: Καφετζόπουλος Γεώργιος
 • Κοινότητα Ξεριά: Χαχαμίδης Ελευθέριος
 • Κοινότητα Πέρνης: Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος
 • Κοινότητα Πετροπηγής: Αλαφογιάννης Θεόδωρος
 • Κοινότητα Πηγών: Λεπίδας Δημήτριος
 • Κοινότητα Ποντολιβάδου: Χαραλαμπίδης Χρήστος
 • Κοινότητα Χρυσούπολης: Σιμσιράκη Σμαρώ
 • Κοινότητα Χρυσοχωρίου: Δαλκαράνης Δημοσθένης
 • Κοινότητα Αβραμυλιάς: Φουλίδης Ιωάννης
 • Κοινότητα Αγίου Κοσμά: Μαρμαλίδης Ελευθέριος
 • Κοινότητα Διαλεκτού: Γαζγαλίδης Ιωάννης
 • Κοινότητα Διπόταμου: Παπαδόπουλος Ιωάννης
 • Κοινότητα Δύσβατου: Γκουντάκος Κωνσταντίνος
 • Κοινότητα Ελαφοχωρίου: Ελευθεριάδης Ιωάννης
 • Κοινότητα Μακρυχωρίου: Αϊβάζογλου Ιωάννης
 • Κοινότητα Παραδείσου: Τερζόγλου Σάββας
 • Κοινότητα Πλαταμώνος: Βελισσαρίδης Θεόδωρος