Δήμος Νέστου: Σε εφαρμογή το e-ραντεβού

Μετά το σχετικό αίτημα οι δημότες θα ενημερώνονται σε σύντομο χρόνο για την ημέρα και ώρα προσέλευσής του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Π Δήμος Νέστου έθεσε σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό ραντεβού. Κάθε πολίτης μπορεί να εισέλθει στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου εδώ, όπου εμφανίζεται το εικονίδιο του e-ραντεβού και να συμπληρώσει τη φόρμα αιτήματος. Θα ενημερωθεί σε σύντομο χρόνο για την ημέρα και ώρα προσέλευσής του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.