Δήμος Νέστου: 6 νέα σύγχρονα οχήματα στον στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Η προμήθεια τους έγινε με τη διαμεσολάβηση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής του ΤΑΠ και είναι συνολικής αξίας 596.000 ευρώ

Με 6 σύγχρονα οχήματα ενισχύθηκε η Δημοτική Αρχή Νέστου, στο πλαίσιο προμήθειας μιας σειράς νέων ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων χαμηλών ρύπων, που θα ενισχύσουν τον στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για έξι νέα οχήματα όπου προμηθεύτηκαν με την διαμεσολάβηση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής από τον ΤΑΠ, συνολικής αξίας 596.000 ευρώ, εκ των οποίων τρία απορριμματοφόρα με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, με το ένα από αυτά να διαθέτει και ενσωματωμένη χοάνη υποδοχής απορριμμάτων, έναν μικρό εκσκαφεά – φορτωτή, έναν γεωργικό ελκυστήρα και μία υδραυλική βραχόσφυρα. Τη νέα αυτή προμήθεια επιθεώρησε ο Δήμαρχος Νέστου Σάββας Μιχαηλίδης, παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Αλέξανδρου Πουταχίδη.

«Στόχος μας η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους Δημότες, με ασφαλέστερα οχήματα για το προσωπικό, αλλά και η ουσιαστική μείωση των εξόδων του Δήμου από συνεχείς επισκευές. Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στον εξοπλισμό», δήλωσε ο Δήμαρχος Νέστου κατά την παραλαβή τους.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Καθαριότητας πρόσφατα παρέλαβε 90 καινούριους κάδους που αντικαθιστούν παλαιούς ή χαλασμένους. Ωστόσο, συνεχίζονται αδιάκοπα οι ενέργειες για τη βελτίωση των υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας.