Τοπικό Χωροταξικό Σχέδιο Δήμου Νέστου: Σε 20 μήνες παραδίδεται ως μελέτη

Υπογράφηκε η σύμβαση προϋπολογισμού 900.000 ευρώ-Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο

Υπογράφηκε η σύμβαση για το Τοπικό Χωροταξικό Σχέδιο του Δήμου Νέστου προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης, έργο-σχέδιο που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις και επεκτάσεις εντός και εκτός του οικιστικού όλων των δημοτικών οικισμών όπου προκύπτει ως απαραίτητο.

Επίσης, αφορά στον καθορισμό χρήσεων γης, σε συντελεστές δόμησης και σε όλες τις σχετικές παραμέτρους που είναι σήμερα ορατό ότι χρήζουν παρεμβάσεων, ώστε να καλύπτουν τις τοπικές οικιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου.

Το σημαντικό αυτό έργο αναμένεται να παραδοθεί ως μελέτη σε 20 μήνες και μετά να ολοκληρωθεί με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.