Δήμος Παγγαίου: Τέρμα η ανοχή σε όσους πετάνε ανεξέλεγκτα τα απόβλητα εκσκαφών-Έρχονται πρόστιμα!

Ανακοίνωση ενημέρωσης αλλά και προειδοποίησης προς όσους συνεχίζουν να αγνοούν την ισχύουσα νομοθεσία

Με μία αυστηρή ανακοίνωση, ο δήμος Παγγαίου προειδοποιεί όσους συμπολίτες μας επιδεικτικά αγνοούν την ισχύουσα νομοθεσία και εναποθέτουν τα απόβλητα εκσκαφών, αποβλήτων ή κατεδαφίσεων όπου… να ‘ναι! Η Διοίκηση του δήμου ενημερώνει για τη σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις και προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση, θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός Καθαριότητας του δήμου και θα επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του δήμου Παγγαίου.

Απόβλητα Εκσκαφών-Κατασκευών-Κατεδαφίσεων στον δήμο Παγγαίου

«Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η υιοθέτηση θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Η προσπάθεια για ένα καθαρό και περιβαλλοντικά, φιλικό, Δήμο δε σταματάει ποτέ. Παρόλα αυτά, σοβαρό παραμένει το πρόβλημα της ρύπανσης που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παγγαίου από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις ή κατεδαφίσεις κτιρίων π.χ. μπάζα, αδρανή υλικά, υλικά εκσκαφών κ.α.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, τα μπάζα που προέρχονται από μια τέτοια δραστηριότητα, εναποτίθενται στην ύπαιθρο δημιουργώντας νέες, μικρές ή μεγαλύτερες χωματερές υλικών που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν αισθητικά το φυσικό μας περιβάλλον.

Ο κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων) είτε πρόκειται για ανάδοχο δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, είτε για μηχανικό, είτε για εργολάβο, είτε για κατασκευαστική ή τεχνική εταιρεία, ιδιοκτήτη οικοδομής, ιδιοκτήτη φορτηγού που μεταφέρει  ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2939/01 και ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) να διαθέτει τα εν λόγω απόβλητα σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των παραπάνω υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις, αστικές, διοικητικές και ποινικές.

Ο Δήμος Παγγαίου δεν προβαίνει σε αποκομιδή μπαζών. Σε περίπτωση καταγγελίας για ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών στην ύπαιθρο ή σε περιπτώσεις απόθεσης αυτών, πλησίον των κάδων, θα εφαρμόζεται ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου και θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος Πρασίνου Ανακύκλωσης του Δήμου Παγγαίου και τον κ. Κωνσταντίνο Τσιρικτσή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2592350063