Έγκριση χρηματοδότησης του διακρατικού έργου Med4ALL με εταίρο τον δήμο Παγγαίου

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον δήμο Gotse Delchev της Βουλγαρίας και αφορά στη βελτίωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και στην αναβάθμιση των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάμου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας στις 16 Μαρτίου 2017, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το διακρατικό έργο Med4ALL με εταίρο τον δήμο Παγγαίου. Το έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος, θα  υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον δήμο Gotse Delchev της Βουλγαρίας και αφορά στη βελτίωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στην περιοχή.

Η προσέγγιση του δήμου Παγγαίου στο έργο αφορά στην ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας Yγείας με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την αναβάθμιση των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάμου.