Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Παγγαίου

Για άλλη μια φορά επισημάνθηκε η έλλειψη προσωπικού, οικονομικών πόρων και μέσων των εμπλεκόμενων με την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο φορέων

Συγκλήθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Παγγαίου με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων λόγω των Δασικών Πυρκαγιών».

Στη συνεδρίαση που προέδρευσε ο δήμαρχος Παγγαίου και πρόεδρος του ΣΤΟ Φίλιππος Αναστασιάδης, συμμετείχαν φορείς του δήμου Παγγαίου, ο αναπληρωτής διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας ΑΜ-Θ Δημήτρης Παπαλεξίου και ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Σταύρος Κιβράκης.

Σχετικά με το θέμα των δασικών πυρκαγιών τονίστηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα καθώς επίσης και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί άμεσα, ούτως ώστε να είναι έτοιμος κατά τη νέα αντιπυρική περίοδο (Μάιος έως και Οκτώβριος 2017).

Μεταξύ των προβλημάτων που τέθηκαν ήταν και η έλλειψη προσωπικού, οικονομικών πόρων και μέσων των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων. Συζητήθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και αποφασίστηκε ο συντονισμός των δράσεων, προκειμένου ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του δήμου να βρεθεί σε πλήρη ετοιμότητα στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.