Έργα Βιολογικού Καθαρισμού στο Παγγαίο εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

O συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 13 εκ. ευρώ

Με την υπ. Αρ. 6948/8-6-2017 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενίας Φωτονιάτα, εντάχθηκε ως ενιαίο έργο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 η Πράξη «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου και Παραλίας Οφρυνίου (Β’ Φάση)» συνολικού προϋπολογισμού 13.303.974,65 ευρώ προ ΦΠΑ.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην Πράξη αφορούν στις Δημοτικές Ενότητες Παγγαίου και Ορφανού. Ειδικότερα, στη ΔΕ Παγγαίου θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Νικήσιανης – Γεωργιανής– Αγ. Χριστοφόρου – Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων, ενώ στη ΔΕ Ορφανού θα κατασκευαστεί εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Οφρυνίου, Κάρυανης και Παραλίας Οφρυνίου, εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στον οικισμό της Παραλίας Οφρυνίου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων από τους οικισμούς αυτούς προς τον Βιολογικό Καθαρισμό της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού.

Το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο είναι και από τα πρώτα έργα που εντάχθηκαν ως phasing, με μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη διαδικασία συγχρηματοδότησης, χάρη στις εργώδεις προσπάθειες των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Παγγαίου και τις πρωτοβουλίες και συστηματικές ενέργειες της Διοίκησης του δήμου, αποτελεί μείζονα αναπτυξιακή παρέμβαση, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου.

Δελτίο Τύπου