Δήμος Παγγαίου: Κατάθεση επενδυτικής πρότασης για το Γεωθερμικό Πεδίο Ακροποτάμου

Οι εφαρμογές αξιοποίησης του Γεωθερμικού Πεδίου εντοπίζονται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα-Πρόθεση του δήμου η προσέλκυση ενδιαφερομένων για την υλοποίηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού έργου

Ο δήμος Παγγαίου μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Παγγαίου, κατέθεσε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 ολοκληρωμένο φάκελο επενδυτικής πρότασης ανταποκρινόμενος στην υπ. αριθμ. οικ. 6588/7-4-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του Βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου Χαμηλής Θερμοκρασίας Ακροποτάμου Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνει πρωτοβουλία για την εκμετάλλευση του Γ/Π Ακροποτάμου, με απώτερο στόχο την έναρξη της αξιοποίησης αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής τοπικής Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας, μέσω της κατασκευής υποδομών άντλησης και τηλεθέρμανσης. Η αξιοποίηση της διαθέσιμης γεωθερμικής ενέργειας στοχεύει στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου στην τοπική κοινωνία και την υλοποίηση ενός υγιούς και βιώσιμου αναπτυξιακού έργου.

Οι εφαρμογές αξιοποίησης του Γ/Π Ακροποτάμου εντοπίζονται στον πρωτογενή τομέα με την δυνατότητα ανάπτυξης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και τη θέρμανση καλλιεργειών εδάφους, στον δευτερογενή τομέα με την παροχή θερμικής ενέργειας σε μεταποιητικές μονάδες και στον τριτογενή τομέα με την κάλυψη των θερμικών ή/και ψυκτικών φορτίων ξενοδοχειακών μονάδων, θερμαλιστικών μονάδων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων και στον οικιακό τομέα, με την τηλεθέρμανση κατοικιών.

Ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την ανταπόκρισή του στην υπ. αριθμ, 930/24-01-2017 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου για την αξιοποίηση του Γ/Π Ακροποτάμου, καθώς και για την άριστη συνεργασία.