Ένα μεγάλο βήμα προς την αναβάθμιση των μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας του δήμου Παγγαίου

Κοντά μισό εκατομμύριο ευρώ στον δήμο από το έργο "MED4ALL" για τη βελτίωση των παροχών Υγείας-Αναβαθμίζονται και τα αγροτικά ιατρεία της Γεωργιανής και της Νέας Περάμου

Το Σώμα  του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου αποδέχτηκε ομόφωνα στην 18η Τακτική Συνεδρίαση  την υλοποίηση του έργου “MED4ALL” σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 917,042.20 ευρώ, ενώ το ποσό που αναλογεί στον δήμο Παγγαίου ανέρχεται στις 446,615.00 ευρώ.

Ο δήμος Παγγαίου τον Απρίλιο του 2016 υπέβαλε πρόταση σε συνεργασία με τον δήμο Gotse Delchev που ήταν ο Επικεφαλής Εταίρος, πρόταση στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 για την αναβάθμιση της παροχής Πρωτοβάθμιας Υγείας στην περιοχή με τίτλο “Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio” και ακρωνύμιο “MED4ALL”.

Μέρος του προϋπολογισμού του δήμου Παγγαίου αφορά σε εξοπλισμό των μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας της περιοχής (321,715.00 ευρώ) και της αναβάθμισης των χώρων των αγροτικών ιατρείων της Γεωργιανής και της Νέας Περάμου (36,000.00) και συμπληρώνεται με τις απαραίτητες δράσεις διαχείρισης έργου, δημοσιότητας και βελτίωσης των ικανοτήτων στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων. Ο δήμος Παγγαίου ως δικαιούχος του έργου συνεργάζεται με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και τον Διοικητή της Στράτο Πλωμαρίτη για την ομαλή υλοποίηση του έργου.