Δήμος Παγγαίου: Ανοίγονται νέοι δρόμοι στον Πολιτιστικό Τουρισμό μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εγκρίθηκε το έργο «Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού», στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG EUROPE-Ποιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση, το διακρατικό έργο «Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector/KEEP ON (Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού)», στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG EUROPE.

Πρόκειται για ένα από τα συνολικά 54 έργα που εγκρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο ο Δήμος Παγγαίου μετέχει ως εταίρος, με επικεφαλής εταίρο το Institute for Economic Development of Ourense Province στην Ισπανία, καθώς και εταίρους από την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Ολλανδία.

Το έργο αφορά στην προσέγγιση των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, διαπραγματεύεται το μέλλον των πολιτιστικών έργων στο τέλος της χρηματοδότησής τους, την στόχευσή τους και παράλληλα το πώς θα μπορούσαν τα έργα στον τομέα του Πολιτισμού να είναι βιώσιμα καλύπτοντας τις ανάγκες τους με ρεαλιστική δημόσια στήριξη και ως εκ τούτου οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις να έχουν μακροχρόνια πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Στόχος είναι να μπορέσουν να βελτιωθούν οι σχετικές πολιτικές και τα προγράμματα για τα έργα Πολιτισμού και Πολιτιστικού Τουρισμού (ιδίως για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα), τα οποία πρέπει να σχεδιάζονται με ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν στοιχεία βιωσιμότητας, καθώς και άλλες δημόσιες πολιτικές και εργαλεία.

Το έργο είναι καίριας σημασίας, πέραν του Δήμου Παγγαίου, για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της διαχείρισης, ανάδειξης και αειφορικής αξιοποίησης στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.