Ο δήμος Παγγαίου ενημερώνει τους δημότες – οφειλέτες του για τις 100 δόσεις

Ανακοίνωση για την ρύθμιση των χρεών και την απαλλαγή των τόκων και των προσαυξήσεων

Ο δήμος Παγγαίου γνωστοποιεί στους οφειλέτες του ότι μέχρι τις 16/9/2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 110 του Ν.4611/17-5-2019 μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά 80 %

γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,

δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,

ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν ταμειακά έως και 16/7/2019, δηλαδή 2 μήνες μετά την δημοσίευση του Ν.4611/17-5-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου (ισόγειο), μέχρι και τις 16/9/2019 (προσοχή καταληκτική ημερομηνία ρύθμισης), για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του δήμου τηλ. 2592350036, 2592350037.