Δήμος Παγγαίου: Έτοιμος ο πρακτικός οδηγός «Πολιτιστική Κληρονομιά και τη Βιωσιμότητα»

Τα αποτελέσματα του έργου «Keep On» μεταφράστηκαν και στα Ελληνικά και διατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλους τους ενδιαφερόμενους

Ο Δήμος Παγγαίου είναι εταίρος στο έργο KEEP ON /, Effective policies for durable and self-sustainable projects in the cultural heritage sector” (“Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού”), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE, και στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη βιωσιμότητα των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς  μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ο πρακτικός οδηγός για έργα «Πολιτιστική Κληρονομιά και τη Βιωσιμότητα» και είναι διαθέσιμη η μετάφραση του τεύχους στα Ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στη διεύθυνση: [email protected] με θέμα «KEEP ON Πρακτικός Οδηγός» για να τους αποσταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στο έργο KEEPON, εκτός από το Δήμο Παγγαίου, συμμετέχουν εταίροι την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.