Δήμος Παγγαίου: Αναστέλλεται η λειτουργία τμήματος του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο συγκεκριμένο τμήμα θα πραγματοποιείται για μερικές μέρες μέσω τηλεκπαίδευσης

Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέστειλε τη λειτουργία του τμήματος Α3 του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης έως και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex στους γνωστούς, στους εκπαιδευτικούς, συνδέσμους, κατά τις ώρες του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων του σχολείου.