Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε 7 κτίρια του Δήμου Παγγαίου

Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 2.944.000 ευρώ-Ποιες εργασίες περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις και ποια κτίρια αφορούν

Υπογράφηκε την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 η σύμβαση του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Παγγαίου» προϋπολογισμού 2.944.000 ευρώ.

Η παρούσα μελέτη αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν σε κτίρια του Δήμου Παγγαίου και συγκεκριμένα:
 • Στο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης
 • Στο Δημοτικό σχολείο Νικήσιανης
 • Στο Δημοτικό σχολείο Κοκκινοχώματος
 • Στο κτίριο του Πρώην Δημαρχείου-Ειρηνοδικείου στην Ελευθερούπολη
 • Στο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης
 • Στον Παιδικό Σταθμό Ελευθερούπολης
 • Στο Δημοτικό σχολείο Ποδοχωρίου
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες:
 • Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών
 • Θερμομόνωση οροφών (εσωτερικά με σύστημα ψευδοροφής)
 • Στεγάνωση στεγών ή δωμάτων
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης
Όσον αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις προβλέπεται μια πολύπλευρη και δυναμική παρέμβαση στα ενεργητικά και παθητικά τμήματα αυτών που συνοπτικά αναλύεται στα ακόλουθα:
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων και αυτοματισμού
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίου
 • Θερμομόνωση δικτύου διανομής
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 • Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας μεταβλητού ψυκτικού όγκου
 • Εγκατάσταση συστημάτων Φ/Β στη στέγη για ίδια κατανάλωση με σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού