Δήμος Παγγαίου: Υπογράφηκε η σύμβαση για την επεξεργασία χιλιάδων κυβικών λυμάτων

Το έργο αφορά στην «κατασκευή δεξαμενής, δικτύου, εγκαταστάσεων επεξεργασμένων λυμάτων και έργων αναβάθμισης ΕΕΛ Ορφανού»-Ποιες παρεμβάσεις περιλαμβάνει και πού έγκειται η πρωτοπορία του

Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενής, δικτύου, εγκαταστάσεων επεξεργασμένων λυμάτων και έργων αναβάθμισης ΕΕΛ Ορφανού».

«Έργο ιδιαίτερα πρωτοποριακό, διότι με την ολοκλήρωση του θα πετυχαίνουμε μετά από ειδική και καινοτόμο διαδικασία να επεξεργαστούμε τις χιλιάδες κυβικά λυμάτων από την ΕΕΛ Ορφανού, τα οποία θα κατέληγαν διαφορετικά στη θάλασσα και να τα διαθέτουμε για την άρδευση των κτημάτων της περιοχής. Πέρα από το ολοκληρωμένο σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα κατασκευαστεί, μέσα από αυτή τη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου μεταφοράς του νερού, δικτύων, δεξαμενής απόθεσης, καθώς και δικτύων διανομής», αναφέρει ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.

Ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.400.000 ευρώ.