Ανοίγουν 3 θέσεις εργασίας στον δήμο Θάσου: Ποιες ειδικότητες αφορούν

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε 50 νησιωτικούς και άλλους δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του δήμου Θάσου

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε νησιωτικούς και άλλους δήμους της χώρας.

Πρόκειται για συνολικά 118 μόνιμες θέσεις σε 50 δήμους με τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γεωμορφολογίας και γεωγραφικής θέσης, που έχουν πολλά κενά σε θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις θέσεις, οι οποίες θα είναι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι 118 θέσεις προέκυψαν από αιτήσεις των ίδιων των δήμων στο πλαίσιο της υποστήριξης της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, εντός του δεδομένου περιοριστικού περιβάλλοντος που απορρέει από τον κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων. Στις προσλήψεις προβλέπονται και η ειδικότητα των τηλεφωνητών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών οι φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Ανάμεσα στους προαναφερόμενους 50 δήμους εντάσσεται και ο δήμος Θάσου, στον οποίο ανοίγουν 3 θέσεις ΠΕ:

  • Πολιτικών μηχανικών
  • Οικονομολόγου
  • Πληροφορικής