Οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Θάσου

Ο δήμαρχος του νησιού ανακοίνωσε τα ονόματα των τριών άμεσων συνεργατών του

Ο Νέος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης με την υπ. αριθμ. 63/2019 απόφασή του, όρισε του Αντιδημάρχους του Δήμου Θάσου με θητεία από 02/09/2019 μέχρι 06/11/2021.

Ειδικότερα όρισε:
Ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τον Σωτήρη Στρατηγέντα του Δημητρίου.
Ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας τον Σταύρο Τσολάκη του Κίμωνα.
Ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τον Ευστράτιο Πυρήνα του Νικολάου.